Analizy

Aplikacja napisana dla klientów, którą pracują w Comarch ERP XL-u. Zamiast raportów w CR i ograniczonych wykresów, używają tej aplikacji.
Działa działa na bazach MSSQL-a więc można używać do innych systemów.
Połączenie z bazą jest realizowane przez ADO. Nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów, bibliotek itp. Analizy mogą być wynikiem procedury lub zapytania SQL (zakładka definicja). Struktura analiz może być zapisana w różnych folderach (po lewej stronie lista folderów w formie "drzewa").
Wydruki realizowane są za pomocą FastReport.
Do wersji instalacyjnej dodany jest oryginalny PDF z opisem FastReport.
Do wydruków przekazywany jest cały CubeGrid oraz DataSet, oczywiście można tworzyć swoje źródła danych z dowolnych baz.
Przekazywane są również uwagi zapisane przy analizie i parametry (w formie tekstu)