SmallSales

Aplikacja została przygotowana dla osób, które zajmują się sprzedażą obwoźną. Posiada ewidencję dokumentów zamówień, dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupowych. Pozwala rozliczać należności i zobowiązania. Wbudowane proste analizy i zestawienia dają możliwość kontroli sprzedaży i zakupów. Tryby pracy aplikacji umożliwiają wprowadzanie towarów i kontrahentów bezpośrednio na urządzeniu mobilnym lub import z aplikacji działającej w systemie Windows.
Do pobrania ze strony : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netsoft.smallsales&hl=pl
System umożliwia współpracę z mobilnymi drukarkami fiskalnymi firmy POSNET i ELZAB za pomocą interfejsu bluetooth. Dodano także możliwość drukowania dokumentów na drukarkach, których sterowniki dla systemu Android udostępnia producent drukarki. Definicja wyglądu dokumentów jest dostępna dla użytkownika w aplikacji dla systemu Windows. Zdefiniowane wydruki importuje się na urządzenie przez połączenie WiFi.
Możliwy jest również wydruk na drukarkach wyposażonych w moduł bluetooth (testy przeprowadzono na urządzeniu firmy MEFA)
Do prawidłowego działania aplikacji konieczne jest prawidłowe zdefiniowanie następujących katalogów :
- katalog rodzajów cen - katalog zawiera ceny sprzedaży towaru.
- katalog podatków - konieczne do prawidłowego rozliczania podatków VAT oraz do wydruków paragonów na drukarce fiskalnej.
- katalog magazynów - system umożliwia ewidencję dowolnej ilości magazynów, na których ewidencjonowany jest stan magazynowy
- katalog serii dokumentów - każdy dokument w systemie powinien posiadać serię dokumentu, która jest elementem numeracji dokumentów
- katalog form płatności - do każdego kontrahenta można przypisać formę i termin płatności
- jednostki miary - każdy towar może mieć przypisane kilka jednostek miary wraz z przelicznikami, umożliwia to sprzedaż w dowolnych jednostkach przypisanych do towaru
- nagłówek - dane niezbędne do prawidłowego wystawienia dokumentu zwłaszcza pole NR INSTALACJI - powinno być unikalne w ramach całego systemu (dla każdego użytkownika w ramach firmy)

Została wykonana integracja aplikacji z systemem Comarch ERP XL w zakresie towarów, kontrahentów, katalogów oraz dokumentów FS i WZ.