Przedstawiamy system analiz umożliwiający tworzenie zestawień w oparciu o tabele przestawne.
Zakres dostępnych danych jest pobierany z procedury lub zapytania SQL. Lista pól zawartych w procedurze składowej lub zapytaniu SQL widoczna jest w analizie. Pole te można przenosić na obszar danych liczbowych, obszar kolumn lub wierszy. Dzięki temu można tworzyć dowolną strukturę zestawienia.
Każdą analizę i jej strukturę można zapisać w osobnych folderach. Można tworzyć grupy folderów w których umieszczone są zdefiniowane zestawienia. Wszystkie foldery mogą być zabezpieczone hasłem. Do każdego zestawienia możliwe jest wprowadzenie opisu (uwag).
Aplikacja umożliwia eksport danych do plików CSV, XLS i HTML.
 
Wydruki zestawień można dowolnie definiować i modyfikować za pomocą wbudowanego narzędzia FastReport.
 
Aplikacja posiada również możliwość definicji własnych kolumn,których zawartość może być wyliczana w oparciu o języki skryptowe.