Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności dla naszych aplikacji, dostępnych na platformie Google Play. W tej polityce opisujemy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane użytkowników zgodnie z wymogami RODO.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem aplikacji jest Firma Usługowo Handlowa NETSOFT, z siedzibą pod adresem Bielsko-Biała ul. Morskie Oko 21. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych osobowych za pośrednictwem info@systemy-mobilne.pl.

2. Gromadzenie informacji

Aplikacje gromadzą pewne informacje od użytkowników w celu świadczenia i poprawy naszych usług. Podczas korzystania z aplikacji możemy poprosić o następujące dane:

  • Dane o telefonie: Aplikacja może gromadzić informacje o Twoim urządzeniu, takie jak identyfikator urządzenia, wersja systemu operacyjnego, informacje o połączeniu sieciowym i inne istotne parametry techniczne.
  • Dane lokalizacji: Aplikacja może uzyskiwać dostęp do informacji o Twojej lokalizacji w celu świadczenia funkcji związanych z lokalizacją, takich jak prezentacja na mapach. Administrator systemu może zawsze wyłączyć tę funkcję w ustawieniach użytkownika, jeśli nie chcesz udostępniać swojej lokalizacji.

3. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych:

  • Wykonanie umowy: Przetwarzamy dane, które są niezbędne do wykonania umowy z Tobą, takiej jak dostarczenie usług, na które się zapisujesz.
  • Uprawnione interesy: Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych uprawnionych interesów, takich jak poprawa jakości usług, analiza statystyczna czy zapewnienie bezpieczeństwa.
  • Zgoda: Jeśli poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, będziemy się do niej stosować. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie.

4. Wykorzystanie informacji

Gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane w celu dostarczania, utrzymania i poprawiania naszych usług oraz w celach analitycznych. Możemy wykorzystywać te informacje do:

  • Personalizacji doświadczenia użytkownika: Informacje o Twoim urządzeniu i preferencjach pomagają nam dostosować nasze usługi do Twoich potrzeb i preferencji.
  • Udoskonalania aplikacji: Analiza zebranych danych pozwala nam na ciągłe doskonalenie naszej aplikacji, rozwiązywanie problemów, optymalizację działania i wprowadzanie nowych funkcji.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa: Dane zbierane przez aplikację są również wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz ochrony naszych praw i interesów.

5. Udostępnianie informacji

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy ze stronami trzecimi danych osobowych użytkowników, chyba że uzyskamy na to wyraźną zgodę lub jest to wymagane przez prawo.

W niektórych przypadkach możemy powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom, takim jak dostawcy usług, pod warunkiem że będą działać zgodnie z naszymi wytycznymi i zapewnią odpowiedni poziom ochrony prywatności.

6. Bezpieczeństwo danych

Dążymy do utrzymania bezpieczeństwa danych użytkowników i podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Stosujemy odpowiednie procedury związane z zabezpieczeniami informacji i audytujemy nasze działania w tym zakresie.

7. Prawa użytkowników

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia do innego administratora danych. Możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.

8. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że istnieją przepisy prawne nakazujące dłuższe przechowywanie.

9. Zmiany w polityce prywatności

Możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących prywatności lub zmian w przepisach prawnych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian powiadomimy użytkowników poprzez odpowiednie środki, takie jak aktualizacje w aplikacji lub powiadomienia na stronie internetowej.

10. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub chcesz skorzystać z praw przysługujących Ci jako użytkownikowi, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@systemy-mobilne.pl.